01.12.2023 Баскетбол ДБЛ "Аврора" Ю 2008-09 ГРЭ Б2 г. Сыктывкар

08.30 «СШ №1» г. Архангельск – «СШОР №3» (2009) г. Череповец
10.15 «СШ №1» г. Киров – «СШОР по баскетболу» г. Вологда
12.00 БК «Аврора» г. Череповец – «СШ №1» г. Архангельск
13.45 СШ «Юность» г. Сыктывкар – «СШОР по баскетболу» г. Вологда